infopass-logo
Demo

Кратка анкета на тема "Реч на омразата онлайн"

Твоето мнение е важно!

Кратка анкета на тема

В самото начало на кампанията "Движение за език без омраза" през 2012 г. Съветът на Европа проведе онлайн допитване относно мнението на младите хора за речта на омразата онлайн. В допитването взеха участие над 1000 младежи от цяла Европа и отвъд границите й.

Две години по-късно Съветът на Европа повтаря проучването, за да привлече възможно по-голям брой млади хора към обсъждане на темата. Анкетата е кратка и максимално опростена и всяко единично попълване ще допринесе за определяне на ефекта на резпространение на кампанията както на европейско, така и на национално равнище.

Допитването е налично на 23 езика и ще бъде отворено до 22 март 2015 г. тук: http://www.nohatespeechmovement.org/survey. Споделете го със своите приятели и познати!

Резултатите от допитването от 2012 г. за опита и нагласите на младите хора към речта на омразата онлайн сочат, че отговорите идват от цял свят и че най-голяма част от респондентите е на възраст между 22 и 30+ години, като 63% от тях са жени, 35% - мъже и 2% - с различна от посочените джендър ориентация. Най-голям процент от отговорилите са студенти, висшисти и работещи.

На въпроса колко често са онлайн, първенството водят потребителите на интернет 5-8 часа на ден (36%), следвани потребителите 2-4 часа дневно (32%) и онези, които са онлайн на практика по всяко време на денонощието (29%). Болшинството от младите хора се свързват с интернет през лаптоп (74%), настолен компютър (60%) и смартфони (43%). Най-често това се случва вкъщи (88%), на работното място (50%) или пък "винаги и навсякъде" (31%).

Що се отнася до самопричисляване към определена социална група, най-голяма част от запитаните се самоопределят като християни (30%) и като притежаващи феминистка нагласа (23%).

На въпроса дали са се сблъсквали с реч на омразата в онлайн пространството, положително отговарят цели 78%. При това като жертви на речта на омразата онлайн най-често са посочвани представителите на ЛГБТ, последвани от мюсюлманите, имигрантите, етническите малцинства, жените, ромите, чужденците, евреите, националните малцинства, феминист(к)ите, религиозните малцинства, бежанците, бедните, пристияните, хората с увреждания, бездомните и др. Тези групи са жертви на омраза и обиди преди всичко в социалните мрежи в близо 80% от случаите, както и в различни интернет сайтове и в коментари във форуми.

Статистиката колко често младите хора са свидетели на реч на омразата онлайн е тревожна: 6% от тях споделят, че срещат реч на омразата всеки път, когато са онлайн; 37% - редовно; 45% - понякога срещу 12% - рядко. В подобни случаи младте хора най-често започват да се безпокоят, да се притесняват и да се мотивират да предприемат действие. В отговор на речта на омразата онлайн най-голям процент младежи отговарят и реагират срещу нея (близо 50%), игнорират я (45%), докладват на съответните провайдъри на интернет услуги (напр. на соцалните мрежи; 41%) или пък са се присъединили в кампания или проект срещу омразното слово (28%).

Когато са запитани дали самите те се чувстват или са били заплашвани, цели 40% отговарят с "да" - като най-застрашени се чувстват представителите на ЛГБТ, феминистката и християнската общност. И тук най-голям процент са отвърнали и реагирали или са докладвали на доставчиците на съответната онлайн услуга; но и немалък процент просто са игнорирали заплахата.

Едва 31% от запитаните знаят къде могат да получат помощ в такива ситуации.

74% от запитаните твърдят, че никога не са писали омразни постове, докато само 5% споделят, че са, а останалите 21% отговарят, че не са сигурни. Най-често посочваната причина за постване на омразни послания е "реакцията срещу други такива" (над 38%), следвана от "постването без умисъл" (18%) или "просто за забавление" (17%).

Голяма част от запитаните са единодушни, че най-правилната реакция и противопоставянето и борбата срещу речта на омразата в онлайн пространството - или че най-малкото върху нея трябва да се осъществява контрол и мониторинг. 85% от респоднентите са категорични, че човешките права онлайн са също толкова важни, колкото и тези офлайн. Само 22% от всички отговорили младежи обаче са преминали през нарочно обучение или образователна акция относно ползването на интернет и безопасно онлайн поведение.

Пълните резултати от допитването, както и препоръките на младите хора относно най-важните елементи в кампаниите за език без омраза, можете да разгледате тук: http://nohate.ext.coe.int/Media/Files/Survey-results-preview.

Раздел: Феноменът "Реч на омразата"

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon