infopass-logo
Demo

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Бюро по демократичните институции и правата на човека

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

ОССЕ е най-голямата регионална организация за сигурност в света с 57 държави членки от Северна Америка, Европа и Азия.

Организацията работи за осигуряване на мир, демокрация и стабилност на повече от 1 милиарда души. Със своите специализирани институции, експертни звена и мрежа от секторни операции ОССЕ разглежда редица въпроси, които оказват влияние върху общата сигурност - включително контрола на въоръженията, тероризма, доброто управление, енергийната сигурност, трафика на хора, демократизацията, свободата на медиите и правата на малцинствата.

ОССЕ подкрепя активно 57-те държави членки в борбата с всички форми на расизъм, ксенофобия и дискриминация, включително антисемитизма и дискриминацията срещу християни и мюсюлмани, чрез Бюрото по демократичните институции и правата на човека. Службата по демократични институции и права на човека на ОССЕ се занимава главно с борба срещу престъпленията от омраза във всички страни членки.

Източник: http://www.osce.org/what/tolerance 

 

Раздел: Речта на омразата и институциите

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon