infopass-logo
Demo

Съвет на Европа

Съветът на Европа – водещата организация за защита на човешките права на континента

Съвет на Европа

Съветът на Европа (не трябва да се бърка с Европейския съвет, който е директна институция на Европейския съюз) е международна организация за насърчаване на кооперирането между всички страни в Европа в областта на правните стандарти, човешките на права, демократичното развитие, принципите на правовото и културно сътрудничество. Организацията е основана през 1949 г., има 47 страни-членки с около 820 милиона граждани, и е напълно отделна институция от Европейския съюз (ЕС), създаден през 1950 година по настоящем с 28 страни-членки.

Съветът на Европа въвежда добри практики в областта на демократичното управление, устойчиви демократични общества, върховенство на закона, заплахи към върховенството на закона и човешките права. Участващите страни са не само страни от европейския контитент, но също от Азия и Кавказкия регион.

Под егидата на Съвета на Европа е приета Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Това е международен договор, чиято цел е да защитава човешките права и основните свободи в Европа. Изготвена през 1950 г. от тогавашния новосформиран Съвет на Европа, конвенцията влиза в сила на 3-ти септември 1953 година. Всички страни-членки на Съвета са част от Конвенцията, а новоприетите се очаква да я ратифицират (което означава да приемат частите на Конвенцията във вътрешната си правна система) при първа възможност.

Най-важният орган на Съвета е Европейският съд по правата на човека. Съдът наблюдава прилагането на Конвенцията за правата на човека в страните-членки. Граждани могат да подават жалби за нарушения на човешките права в съда в Страсбург единствено след като всичките възможности за обжалване са изчерпани в съответната държава-членка.

Ето тук, можете прочетете целия текст на Конвенцията:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Въпреки че не се споменава изрично в Конвенцията, престъпленията от омраза и речта на омраза също попадат в обхвата на областта на функционирането на Съвета на Европа.

Младежи срещу речта на омразата онлайн е проект на Съвета на Европа в младежкия сектор в периода 2012 до 2014 година. Целта на проекта е да противодейства на расизма и дискриминацията и техните проявления чрез речта на омразата онлайн чрез предоставянето на младежи и младежки организации на необходимите материали, знания и умения да разпознават и да реагират срещу подобни нарушения на човешките права във виртуалното пространство. В сърцето на проекта е европейска младежка медийна кампания, която се изпълнява и подкрепя от самите младежи и техните организации. Тази кампания умишлено не е изведена от национални кампании и инициативи, защото цели да бъде възможно най-близо до младите във виртуалното пространство, там където те прекарват голяма част от времето си в наши дни. Официалното име на кампанията е: Движение срещу речта на омразата

Раздел: Речта на омразата и институциите

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon