infopass-logo
Demo

Движение срещу речта на омразата

Младежка кампания на Съвета на Европа за човешките права онлайн

Движение срещу речта на омразата

Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата онлайн е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младежта срещу него.

Началото на кампанията беше дадено на 22 март 2013 и планирано да продължи до 2015 година. Тя е част от по-широките усилия на Съвета на Европа да насърчи човешките права онлайн. Според Съветът, речта на омразата е заплаха за демокрацията и човешките права. Движение срещу речта на омразата поставя правата на човека в основата си, но не е само за прилагане на правните механизми за борба с киберомразата – нито е задължително да „заличим омразата", където и когато и да се появи. Кампанията насърчава зачитането на свободата за словото и цели да развие алтернативни отговори на речта на омразата. Това включва превенция, образование, повишаване на осведомеността и развитието на саморегулиране от страна на потребителите и насърчаването на подкрепа за жертвите. По същество, кампанията е насочена към отстояване на човешките права онлайн и превръщането на интернет пространството в по-безопасно мястно за всички.

Кампанията има следните цели:

 • Да се повиши информираността за речта на омразата онлайн и рисковете, които тя поставя за демокрацията и отделните млади хора;
 • Да насърчи медийна и интернет грамотност;
 • Да подпомогне младите да отстояват правата на човека, онлайн и офлайн;
 • Да намали нивото на търпимост към речта на омразата онлайн;
 • Да маркира речта на омразата онлайн и да разработи инструменти за борбата с нея;
 • Да подкрепи и демонстрира солидарност към хора и групи, които са нападани с омразна реч;
 • Да се застъпи за развитието на и постигането на консенсус за европейски политически инструменти срещу речта на омразата;
 • Да се развие младежкото участие и гражданство онлайн, като асоциира младите хора с процесите на управление в интернет.

Кампанията се промотира от Съвета на Европа и неговите европейски партньори и се провежда съвместно с национални комитетите на държавите-членки. Комитетът на българското движение „Език без омраза" и българската онлайн платформа могат да бъдат намерени на http://nohate.bg/.

Движението срещу речта на омразата има собствена платформа: No Hate Speech Movement - http://nohatespeechmovement.org.
Онлайн платформата съществува, за да подкрепи движението и да служи като публичното лице на кампанията. Там могат да бъдат намерени позициите на младежите в Европа по темата, включително самостоятелно направени видеа и снимки. На Hate Speech Watch частта от сайта на кампанията се съобщава за примери на реч на омраза онлайн, които се подават от самите млади хора. Този инструмент предлага възможност за обсъждане на различните подходи и решения, както и да се организират действия срещу речта на омразата.

В отделна секция на платформата - The Campaign in Action - активисти и партньори на кампанията от различни страни могат да предоставят информация за своите дейности и инициативи, провеждани в рамките на движението. Сдружение „Възможности без граници" също допринесе, представяйки своята инициатива „Каравана на толерантността", представляваща краткосрочен групов проект на 14 доброволци от 7 страни, които обиколиха част от градовете на Южна България през месец май 2014 година, представяйки кампанията пред младежите от Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Пазарджик и София. Паралелно с това нашите активисти редовно организират улични акции в София и приканват случайни минувачи да се снимат със сърцето – символ на кампанията, оставяйки положително послание за толерантност в общуването.

Форумът „Join the Discussion" („Присъедини се към дискусията" дава възможността на всеки, който иска, да се включи в обсъждане за речта на омразата и по много други въпроси, свързани с кампанията.

Какво могат да направят младите хора?
Всъщност възможностите да се присъедини човек към кампанията са много повече от тук изброените. Ето и част от нашите идеи:

 • Присъедини се към движението във социалните мрежи;
 • Абонирайте се за информационния бюлетин, публикувай снимки и видео материали и контактувайте с други във форума на кампанията;
 • Следете речта на омразата онлайн и докладвайте с примери на Hate Speech Watch;
 • Следете за Европейските дни на действие и организирай собствена проява;
 • Посети уебсайта на организацията, координираща кампанията на национално ниво на адрес: www.coe.int/youthcampaign и виж как ти и твоите приятели може да се включите в дейностите в България;
 • Сподели дейностите си и научи за тези на други в блога „Кампанията в действие";
 • Разпространи кампанията чрез Facebook - https://www.facebook.com/nohatespeech и Twitter - #nohatespeech @nohate_speech;
 • Предприеми действия онлайн и офлайн за насърчаване защитата на правата на човека за всички и се бори срещу речта на омразата!

Източник: Ръководство на NoHateSpeechMovement. Bookmarks - A manual for combating hate speech online through human rights

Раздел: Речта на омразата и институциите

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon