infopass-logo
Demo

Европейски център за правата на ромите

В борба срещу антиромския расизъм и злоупотребата с човешките права по отношение на ромите

Европейски център за правата на ромите

Европейският център за правата на ромите (ЕЦПР) е международна правна организация в обществена полза, която работи активно за елиминиране на антиромския расизъм и злоупотребата с правата на човека по отношение на ромите чрез стратегически съдебни жалби, проучвания и политика на развитие, застъпничество и образование по човешките права.

От създаването си през 1996г., ЕЦПР се стреми да предостави на ромите необходимите знания за борба с дискриминацията срещу тях и получаването на равен достъп до правосъдие, образование, жилищно настаняване, здравеопазване и други социални услуги.

ЕЦПР има консултативен статус в Съвета на Европа, както и в Икономическия и Социален съвет на Обединените нации.

Откликването на държавно равнище на насилието и речта на омразата е основен приоритет на ЕЦПР за периода 2013 - 2017 година.

Източник: http://www.errc.org/about-us-overview 

Раздел: Речта на омразата и институциите

5.0/5 рейтинг (1 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon