infopass-logo
Demo

Европейски съд по правата на човека

Кой и къде работи за гарантиране защита правата на човека на международно ниво?

Европейски съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, Франция е международен съд, създаден през 1959 г., който се произнася по индивидуални и/или държавни жалби срещу нарушения на гражданските и политическите права, установени в Европейската конвенция за правата на човека. От 1998 г. ЕСПЧ функционира на пълно работно време и над 800 милиона европейски граждани могат да подадат жалба директно към него. Иск може да бъде предявен както от физическо лице, така и от група от хора или от една или повече държави. Освен съдебни решения, Съдът може да издава  също и консултативни становища по приложението на Конвенцията за правата на човека, приета от всички държави-членки на Съвета на Европа.

За близо петдесет години Съдът е разгледал десетки хиляди жалби и е постановил множество съдебни решения, които са задължителни за съответните страни и принуждават правителствата да променят законодателството и административната си практика в широк кръг сфери на действие. Съдебната практика на Европейския съд по правата на човека прави Конвенцията жив инструмент за посрещане на новите предизвикателства и укрепване на върховенството на закона и демокрацията в Европа.

Източник:

Раздел: Речта на омразата и институциите

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon