infopass-logo
Demo

Европейски съвет за бежанци и изгнаници

Стремеж към една Европа, която защитава бежанци, хора, търсещи убежище и разселени лица – с достойнство и уважение

Европейски съвет за бежанци и изгнаници

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ЕСБИ) е паневропейски съюз на 82 неправителствени организации, защитаващи и застъпващи правата на бежанците, търсещите убежище и разселените лица. Мисията на ЕСБИ е да насърчава установяването на справедлива и хуманна европейска политика и практика за предоставяне на убежище в съответствие с международните човешки права.

 

Източник: http://ecre.org/ 

Раздел: Речта на омразата и институциите

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon