infopass-logo
Demo

Реч на омразата

 • Движение срещу речта на омразата

  Движение срещу речта на омразата

  Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата онлайн е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младежта срещу него.

 • Какво е “реч на омразата”?

  Какво е “реч на омразата”?

  Според онлайн допитване, проведеното от Съвета на Европа през 2012 г., 78% от анкетираните считат, че ежедневно срещат реч на омразата в онлайн пространството. Какво представлява всъщност този световно разпространен феномен?

 • Кратка анкета на тема

  Кратка анкета на тема "Реч на омразата онлайн"

  В самото начало на кампанията "Движение за език без омраза" през 2012 г. Съветът на Европа проведе онлайн допитване относно мнението на младите хора за речта на омразата онлайн. В допитването взеха участие над 1000 младежи от цяла Европа и отвъд границите й.

  Две години по-късно Съветът на Европа повтаря проучването, за да привлече възможно по-голям брой млади хора към обсъждане на темата. Анкетата е кратка и максимално опростена и всяко единично попълване ще допринесе за определяне на ефекта на резпространение на кампанията както на европейско, така и на национално равнище.

  Допитването е налично на 23 езика и ще бъде отворено до 22 март 2015 г. тук: http://www.nohatespeechmovement.org/survey. Споделете го със своите приятели и познати!

 • Младежка кампания на Съвета на Европа за човешките права онлайн
 • Научи повече за термина „реч на омразата”
 • Твоето мнение е важно!

Какво е кибертормоз?

Как да разпознаем кибертормоза и примери за онлайн насилие?

Над половината от юношите и тийнейджърите са били обект на тормоз онлайн и приблизително същият брой са участвали в кибертормоз. Какво е кибертормоза и каква е връзката му с речта на омразата?

Раздел Феноменът "Реч на омразата" Реч на омразата

Кибертормоз и безопасността онлайн

Как да намалим насилието онлайн и да отговорим на кибертормоза?

Всички млади хора трябва да бъдат наясно, че форми на агресивно поведение в интернет пространството са неприемливи и най-вероятно незаконни. Младите трябва да могат да разпознават предупредителните знаци за тормоз, да използват преценката си по най-адекватен начин в дадена ситуация и да са наясно с предпазните мерки, които могат да се предприемат, когато заплахата изглежда реална. Също така е важно да се отбележи, че има организации, които могат да предложат подкрепа или съвет или които могат помогнат в ситуация, където трябва да бъдат предприети по-„официални" мерки, включително и правни.

Раздел Феноменът "Реч на омразата" Реч на омразата

Какво е “реч на омразата”?

Какво е “реч на омразата”?

Научи повече за термина „реч на омразата”

Според онлайн допитване, проведеното от Съвета на Европа през 2012 г., 78% от анкетираните считат, че ежедневно срещат реч на омразата в онлайн пространството. Какво представлява всъщност този световно разпространен феномен?

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Обичам да мразя

Обичам да мразя

Кой използва езика на омразата най-често?

Как да разпознаем потенциална употреба на омразна реч? Първата идея обикновено е, че става дума за тесногръд, натрапчив, предубеден, арогантен и нетолерантен човек. Но не винаги. Вярно е, че хората, които използват омразно слово, могат да бъдат сложени под такъв общ знаменател. Но не това е целта ни. Истината е, че реч на омразата може да се появи в думите и на най-симпатично изглеждащите и приятни наши събеседници. Затова е важно да сме подготвени и да реагираме при първи прояви на нетолерантност в нечии думи.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Реч на омразата и свобода на словото

Реч на омразата и свобода на словото

Поставяне на разделителна линия между свободата на словото и речта на омразата

Речта на омразата рядко гравитира около линията да-или-не, черно-и-бяло. Има различни мнения по въпроса как трябва да се класифицира тя и какво трябва да се направи по въпроса.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Съвет на Европа

Съвет на Европа

Съветът на Европа – водещата организация за защита на човешките права на континента

Съветът на Европа (не трябва да се бърка с Европейския съвет, който е директна институция на Европейския съюз) е международна организация за насърчаване на кооперирането между всички страни в Европа в областта на правните стандарти, човешките на права, демократичното развитие, принципите на правовото и културно сътрудничество. Организацията е основана през 1949 г., има 47 страни-членки с около 820 милиона граждани, и е напълно отделна институция от Европейския съюз (ЕС), създаден през 1950 година по настоящем с 28 страни-членки.

Раздел Речта на омразата и институциите

Движение срещу речта на омразата

Движение срещу речта на омразата

Младежка кампания на Съвета на Европа за човешките права онлайн

Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата онлайн е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младежта срещу него.

Раздел Речта на омразата и институциите

Европейски съд по правата на човека

Европейски съд по правата на човека

Кой и къде работи за гарантиране защита правата на човека на международно ниво?

Европейският съд по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, Франция е международен съд, създаден през 1959 г., който се произнася по индивидуални и/или държавни жалби срещу нарушения на гражданските и политическите права, установени в Европейската конвенция за правата на човека. От 1998 г. ЕСПЧ функционира на пълно работно време и над 800 милиона европейски граждани могат да подадат жалба директно към него. Иск може да бъде предявен както от физическо лице, така и от група от хора или от една или повече държави. Освен съдебни решения, Съдът може да издава  също и консултативни становища по приложението на Конвенцията за правата на човека, приета от всички държави-членки на Съвета на Европа.

Раздел Речта на омразата и институциите

Български Хелзинкски Комитет

 Български Хелзинкски Комитет

Независима неправителствена организация за защита правата на човека

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени.

Раздел Речта на омразата и българските НПО Реч на омразата

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Проектът "Пука ми за теб"

Младежка ЛГБТ организация „Действие" е правозащитна неправителствена организация, сформирана в началото на 2010 г. и регистрирана като сдружение с идеална цел през май 2012 г.
Нейните основни цели са предоставяне на помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и борба срещу хомофобията и необразоваността в българското общество.

Раздел Речта на омразата и българските НПО Реч на омразата

Институт „Отворено общество“

Институт „Отворено общество“

Неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза

Институт „Отворено общество"– София е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз.

Раздел Речта на омразата и българските НПО Реч на омразата

Речта на омразата и безопасността на личния живот

Речта на омразата и нейните опасни последици върху личния живот

Речта на омразата се извършва тогава, когато хората си мислят, че знаят нещо за даден индивид или целева група. Напълно анонимни самоличности няма как да станат жертви на езика на омразата, освен ако „анонимният" не бъде идентифициран с определени лични характеристики.

 

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Речта на омразата в онлайн средите

Речта на омразата в онлайн средите

Защо е важно да се справяме с речта на омразата онлайн

Времето, което младите хора днес прекарват онлайн, бавно се изравнява с времето, което прекарват в общуване лице-в-лице. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на речта на омразата онлайн.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Резултати от речта на омразата: престъпления от омраза

Как речта на омразата влияе на обществото и на хората, които са подложени на нея?

Думите от омраза са една от първоначалните форми на престъпленията от омраза. Речта на омразата, независимо дали е използвана целенасочено или просто в единичен изблик на емоции, може да причини сериозни психологически травми на жертвите и техните семейства.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Речта на омразата и законът

Международни, европейски и български норми, отнасящи се до проявленията на омраза

Опознайте кои правни документи са важни за защита на вашите права

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

chat icon