infopass-logo
Demo

aboutproject

Цели и очаквани резултати

В началото на 2014-та година сдружение „Възможности без граници", съвместно с национален център „Европейски младежки програми и инициативи", започна изпълнението на проект Пл@тформа за толер@нтност.bg, който е с продължителност 18 месеца.

Разработвайки "Пл@тформа за толер@нтност.bg" ние искаме да запълним вакуума в
младежката работа, насочен към ограничаването на омразното говорене и защитата на човешките права в Интернет пространството с алтернатива, която отчита важността на виртуалната реалност за младите хора и изгражда положителен образ на различните сред нас, предоставя допълнителна информация, възможност за консултиране и подкрепа на младежи, засегнати от речта на омразта и достига максимален брой младежи на територията на цялата страна в резултат на паралелна офлайн информационна кампания.

Основната цел на проекта е борбата с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцията му.

Специфичните цели на проекта включват:

  • Повишаване на информираността за правата на гражданите
  • Регистриране, мониторинг и докладване на специфични нарушения на правата на човека
  • Популяризиране и защита на основните човешки права, демократичното участие и честния избирателен процес.

Част от очакваните  продукти и резултати са:

  • Създаване на онлайн платформа с динамична система за управление на съдържанието;
  • Разработена онлайн образователна игра, достъпна от различни мобилни устройства;
  • Осигуряване на подкрепа на жертви на омразно говорене под формата на онлайн консултации с психолог;
  • Отпечатване и разпространение на учебни и методически материали;
  • Провеждане на информационни дни в 10 области града;
  • Разработен документален филм и пилотно липдъб видео.