infopass-logo
Demo

aboutproject

Финансиране

Проектът "Пл@тформа за толер@нтност.bg" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (http://www.ngogrants.bg).


Общата сума на разходите по проекта е 67 752,74 евро. Собственият принос на Сдружение "Възможности без граници" възлиза на 11,16% (7560 евро), а безвъзмездната финансова помощ от програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е 60 192, 74 евро.