infopass-logo
Demo

aboutproject

Партньори

Партньор по настоящия проект е националното координационно звено на кампанията "Младите хора срещу речта на омразата он-лайн" за България - Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".

Националният координатор ще подпомага дейността на сдружение "Възможности без граници" и ще участва, съвместно с ръководената от него мрежа Евродеск в провеждане на информационни дни в 10 областни града. Участието на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" ще допринесе за по-голямата видимост на проекта по региони. То ще създаде възможност за реална координация на всички действия на неправителствените организации в рамките на българската кампания срещу речта на омразата.


Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" e национална агенция на програма "Младежта в действие" на ЕК в България и администратор на Националната програма за младежта 2011-2015. Като основно структурно звено в Министерството на младежта и спорта НЦЕМПИ на практика насърчава, консултира, организира и координира участието на български младежки организации и институции в европейските и международните младежки програми и инициативи. Центърът подпомага държавната политика в областта на младежките дейности в България и от 2013 година е национален координатор на кампанията „No hate speech movement" на Съвета на Европа