infopass-logo
Demo

aboutproject

Дейности

Дейностите по проекта включват:


1) създаване и администриране на онлайн платформа за повишаване на общественото вниманието към проблема на омразното говорене, расизма и дискриминацията в онлайн пространството, която използва интерактивен инструментариум, включително онлайн консултиране на жертви на вербална агресия и образователна HTML5/JS игра;

2) разработване на методология и материали за обучение на мултипликатори;

3) провеждане на оф-лайн кампания за набиране на младежи мултипликатори, които да участват в кампанията на регионално ниво и да насърчават толерантно общуване сред връстниците си;

4) регионална кампания, провеждана от самите мултипликатори.