infopass-logo
Demo

Статии тагнати като: права на човека

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Бюро по демократичните институции и правата на човека

ОССЕ е най-голямата регионална организация за сигурност в света с 57 държави членки от Северна Америка, Европа и Азия.

Раздел Речта на омразата и институциите

Европейски център за правата на ромите

Европейски център за правата на ромите

В борба срещу антиромския расизъм и злоупотребата с човешките права по отношение на ромите

Европейският център за правата на ромите (ЕЦПР) е международна правна организация в обществена полза, която работи активно за елиминиране на антиромския расизъм и злоупотребата с правата на човека по отношение на ромите чрез стратегически съдебни жалби, проучвания и политика на развитие, застъпничество и образование по човешките права.

Раздел Речта на омразата и институциите

Фондации „Отворено общество”

Фондации „Отворено общество”

За активно и толерантно общество

Фондациите „Отворено общество" се стремят да укрепят върховенството на закона; зачитането на правата на човека, малцинствата, както и многообразието на мненията; демократично избраните правителства и гражданското общество, което легитимира управлението.

Раздел Речта на омразата и институциите

Европейски съд по правата на човека

Европейски съд по правата на човека

Кой и къде работи за гарантиране защита правата на човека на международно ниво?

Европейският съд по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, Франция е международен съд, създаден през 1959 г., който се произнася по индивидуални и/или държавни жалби срещу нарушения на гражданските и политическите права, установени в Европейската конвенция за правата на човека. От 1998 г. ЕСПЧ функционира на пълно работно време и над 800 милиона европейски граждани могат да подадат жалба директно към него. Иск може да бъде предявен както от физическо лице, така и от група от хора или от една или повече държави. Освен съдебни решения, Съдът може да издава  също и консултативни становища по приложението на Конвенцията за правата на човека, приета от всички държави-членки на Съвета на Европа.

Раздел Речта на омразата и институциите

Български Хелзинкски Комитет

 Български Хелзинкски Комитет

Независима неправителствена организация за защита правата на човека

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени.

Раздел Речта на омразата и българските НПО Реч на омразата

Човешки права и реч на омразата

С какво речта на омразата представлява нарушение на човешките ви права?

Откъде произлизат човешките права?

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Амнести Интернешънъл

Съблюдаване на ползването на всички права, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека

Амнести Интернешънъл е глобално движение с повече от 3 млн. поддръжници, членове и активисти в над 150 страни и територии. Движението провежда кампании за прекратяване на тежки нарушения на правата на човека от 1961 година насам.

Раздел Речта на омразата и институциите

Политика на Европейския съюз

Харта на основните права в Европейския съюз

При запознаване с човешките права ще се сблъскате с няколко различни основни документа. В Европа двете най-важни организации, работещи активно по защита на правата на човека, са Съветът на Европа (http://www.coe.int/) и Европейският съюз, в който България членува от 2007 г.

Раздел Речта на омразата и институциите

chat icon