infopass-logo
Demo

Статии тагнати като: ксенофобия

Дискриминацията, скрита в значението на думите

Защо хората от бялата раса се наричат експатриати, когато живеят и работят извън родината си, а хората от всички други раси се наричат имигранти?

В речника на човешката миграция все още съществуват йерархични думи, създадени с цел да поставят белите хора над всички останали. Една от тези останали думи на скрита дискриминация е думата "експатриат".

Раздел Дискриминацията е навсякъде

Дискриминация на номади

Ксенофобски настроения към представителите на номадската култура

При честа смяна на мястото си на пребиваване номадите могат да се сблъскат с редица трудности в обществото и в отношенията им със заобикалящите ги. Те споделят както историята си, така и затрудненията при намиране на работа, дом или услуга по същите условия и ред като останалите хора.

Раздел Видове дискриминация

Какво е “реч на омразата”?

Какво е “реч на омразата”?

Научи повече за термина „реч на омразата”

Според онлайн допитване, проведеното от Съвета на Европа през 2012 г., 78% от анкетираните считат, че ежедневно срещат реч на омразата в онлайн пространството. Какво представлява всъщност този световно разпространен феномен?

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

chat icon