infopass-logo
Demo

Статии тагнати като: антидискриминация

Кампания „Движение за език без омраза”

Кампания „Движение за език без омраза”

Младежка кампания за човешките права онлайн

• Профил на организацията

Кампанията „Движение за език без омраза" e инициирана и се ръководи от Съвета на Европа, но включва основно национални кампании в държавите-членки на Съвета на Европа.
Главен координатор на „Движение за език без омраза" за България е Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - до самото му закриване на 31 юли 2014 г.; негов правоприемник по координащата дейност от 1 август 2014 г. е Министерството на младежта и спорта.

Раздел Местни организации

Европейски център за правата на ромите

Европейски център за правата на ромите

В борба срещу антиромския расизъм и злоупотребата с човешките права по отношение на ромите

Европейският център за правата на ромите (ЕЦПР) е международна правна организация в обществена полза, която работи активно за елиминиране на антиромския расизъм и злоупотребата с правата на човека по отношение на ромите чрез стратегически съдебни жалби, проучвания и политика на развитие, застъпничество и образование по човешките права.

Раздел Речта на омразата и институциите

chat icon