infopass-logo
Demo

Статии тагнати като: Съвет на Европа

В борба с кибертормоза

Трикове и съвети

Тормозът в интернет прилича до голяма степен на всички обиди и наранявания, причинявани ви от вашите връстници в училище. Разликата е, че в интернет те могат да останат анонимни или да продължават да ви намират, дори и да живеете на стотици километри от тях.

Раздел Тормоз / Кибертормоз

Обучителни материали на Съвета на Европа

Обучителни материали на Съвета на Европа

Познаваш ли Компас, Компасито и Bookmarks?

Компас е ръководство за обучение по правата на човека за млади хора, разработено от Дирекцията за младежта и спорта към Съвета на Европа по случай 50-годишнината от създаването на Европейската конвенция за правата на човека.

Раздел Обучение по толерантност

Съвет на Европа

Съвет на Европа

Съветът на Европа – водещата организация за защита на човешките права на континента

Съветът на Европа (не трябва да се бърка с Европейския съвет, който е директна институция на Европейския съюз) е международна организация за насърчаване на кооперирането между всички страни в Европа в областта на правните стандарти, човешките на права, демократичното развитие, принципите на правовото и културно сътрудничество. Организацията е основана през 1949 г., има 47 страни-членки с около 820 милиона граждани, и е напълно отделна институция от Европейския съюз (ЕС), създаден през 1950 година по настоящем с 28 страни-членки.

Раздел Речта на омразата и институциите