infopass-logo
Demo

Статии тагнати като: Движение срещу речта на омразата

Кампания „Движение за език без омраза”

Кампания „Движение за език без омраза”

Младежка кампания за човешките права онлайн

• Профил на организацията

Кампанията „Движение за език без омраза" e инициирана и се ръководи от Съвета на Европа, но включва основно национални кампании в държавите-членки на Съвета на Европа.
Главен координатор на „Движение за език без омраза" за България е Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - до самото му закриване на 31 юли 2014 г.; негов правоприемник по координащата дейност от 1 август 2014 г. е Министерството на младежта и спорта.

Раздел Местни организации

Съвет на Европа

Съвет на Европа

Съветът на Европа – водещата организация за защита на човешките права на континента

Съветът на Европа (не трябва да се бърка с Европейския съвет, който е директна институция на Европейския съюз) е международна организация за насърчаване на кооперирането между всички страни в Европа в областта на правните стандарти, човешките на права, демократичното развитие, принципите на правовото и културно сътрудничество. Организацията е основана през 1949 г., има 47 страни-членки с около 820 милиона граждани, и е напълно отделна институция от Европейския съюз (ЕС), създаден през 1950 година по настоящем с 28 страни-членки.

Раздел Речта на омразата и институциите

Кратка анкета на тема "Реч на омразата онлайн"

Кратка анкета на тема

Твоето мнение е важно!

В самото начало на кампанията "Движение за език без омраза" през 2012 г. Съветът на Европа проведе онлайн допитване относно мнението на младите хора за речта на омразата онлайн. В допитването взеха участие над 1000 младежи от цяла Европа и отвъд границите й.

Две години по-късно Съветът на Европа повтаря проучването, за да привлече възможно по-голям брой млади хора към обсъждане на темата. Анкетата е кратка и максимално опростена и всяко единично попълване ще допринесе за определяне на ефекта на резпространение на кампанията както на европейско, така и на национално равнище.

Допитването е налично на 23 езика и ще бъде отворено до 22 март 2015 г. тук: http://www.nohatespeechmovement.org/survey. Споделете го със своите приятели и познати!

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

chat icon