infopass-logo
Demo

Причини за дискриминацията

Невежество, страх и стереотипи като причини за дискриминация

Невежество, страх и стереотипи като причини за дискриминация

Дискриминация, формирана от липсата на общуване с различни хора и разделяща обществото на „ние” и „те”

Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Но дискриминацията може да бъде основана на която и да е характеристика, отличаващи жертвата от мнозинството. Например, дискриминацията може да бъде основана на възраст, тегло, височина, националност и др. За да се справим с подобно подтискащо и уронващо човешкото достойнство поведение е от изключителна важност да можем да идентифицираме причините за дискриминация.

Раздел Причини за дискриминацията

Остарели религиозни или културни вярвания, водещи до дискриминация

Остарели религиозни или културни вярвания, водещи до дискриминация

Причини за дискриминация, коренящи се в религията

Всяко нещо, което разделя хората, има огромен потенциал да насърчава неразбирателство и омраза. Организираната религия играе особено силна роля при определяне на поведението към външни групи.

Раздел Причини за дискриминацията

Дискриминация, кореняща се в племенна принадлежност

Дискриминация, кореняща се в племенна принадлежност

Силно изразено чувство за идентичност и дискриминация

Трибализмът е факт, когато една затворена монолитна общност се организира или се застъпва в името на конкретна кръвна принадлежност или обвързаност със земя и племе. От съвременна гледна точка, трибализмът може да се отнася също в популярната култура като начин на мислене или поведение, при които хората са по-лоялни към племето си, отколкото към приятелите си, страната си или която и да е друга социална група. Много силно чувство за принадлежност може да предизвика умишлено и/или несъзнателно пренебрегване и дискриминация на хора, „непринадлежащи" към същото племе.

Раздел Причини за дискриминацията

Отговорност в поведението на политици, медии и други влиятелни групи

Отговорност в поведението на политици, медии и други влиятелни групи

Фактори, която влияят върху формирането на мнение

Материалите на медии и изказванията на политици са важен фактор при формирането на мнение за маргинализирани групи, често подлагани на дискриминация.

Раздел Причини за дискриминацията