infopass-logo
Demo

Стереотипи и предразсъдъци

Кое е общото между тях и по какво се различават

Стереотипи и предразсъдъци
pixabay.com

Стереотипи

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група.

Те могат да бъдат както позитивни и неутрални, така и негативни. Макар че могат да бъдат полезни, стереотипите започват да нанасят вреда, когато се налагат сурово за отделни хора и се използват като мотив за по-различно отношение и поведение. Стереотипите са обобщения и няма как да бъдат верни за всеки отделен случай.

Примери за стереотипи са следните:

• „Мъжете са по-силни от жените."
• „Блондинките са тъпи."
• „Никой не може да победи африканците в спринта."
• „Швейцарските влакове винаги са точни."

Стереотипът, подобно предубеждението, категоризира дадена група и обобщава възгледите за нея. Така предпоставя критерии, по които да бъде включен или изключен даден индивид или група.

Предразсъдъци

Предразсъдъкът е вид стереотип, който съдържа оценка или преценка. Редица на пръв поглед неутрални стереотипи всъщност съдържат елемент на преценка. Например твърдението „жените не са добри в компютърните игри" изглежда като констатация на факт, но всъщност е отсъждане относно техническите възможности на жените. Дори когато стереотипите или предразсъдъците изглеждат позитивни, те почти винаги имат и негативна страна. Твърдението „българите са най-щедрите хора на света" е положително, що се отнася до самите българи, но в същото време съдържа преценката, че гражданите на други страни са по-малко щедри. Също така твърдението „африканците са добри в спорта" може да се тълкува като „африканците са добри единствено в спорта". Национализмът и патриотизмът изглеждат позитивни по природа, но лесно могат да прераснат в расизъм.

Предразсъдъците се усвояват в хода на личния опит, който се формира и влияе от семейната среда, образованието и различни впечатления.

Те са удобна алтернатива на собственото мнение, когато не познаваме някого или нещо и правим предположения по това, което си мислим, че знаем. Това често е генерализация на решение без доказателства.

Примери за предразсъдъци:

„Петък вечер е, има младеж зад спирката. Най-вероятно е пиян."
„Без образование животът няма смисъл."
„Не мисля, че Х е умен, защото никога не чете книги."
„Не харесвам азиатци, защото се усмихват твърде често."
„Ако е момиче, няма да влезе в научните среди."

Предразсъдъците ни позволяват да категоризираме групи и да обобщаваме преценката си за всяка от тях. След което позволява да бъдат включени или изключени всеки индивид или група на тази основа.

Предразсъдъците могат да се променят въз основа на нови опити и особено чрез получаването или търсенето на повече информация от физическо лице.

Полезни ли са стереотипите и предразсъдъците?

Предразсъдъците и стереотипите могат да бъдат положителни или отрицателни. Те
произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите.

Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Стереотипите и предразсъдъците действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем.

Стереотипите и предразсъдъците много трудно се променят, тъй като са „удобни" и спестяват редица въпроси.

Освен това често устояват на нова информация, която им противоречи. Понякога реалността не съвпада с нашите представи или възгледи за нещата. В такива случаи е по-лесно да „променим" реалността или да създадем нова, основана на съществуващите стереотипи и предразсъдъци, за да не се налага да променяме собствените си представи. Този процес осигурява известна сигурност и избягва поставянето под въпрос на индивидуалните ни възгледи за света. Обаче човек трябва да приеме, че реалността е сложна и комплексна и че няма една единствена истина.

Важно е да сме наясно със съществуването на стереотипите и предразсъдъците и да успяваме да ги идентифицираме, за да можем да се развиваме и напредваме в мисленето и постъпките си.

 

Източници:

http://www.ciao.ch/f/racismes/infos/77195c40c3d411de8e22058a1bff1f241f24/6.3.%20plus1-stereotypes/ 
http://www.ciao.ch/f/racismes/infos/8fc1f6c6c3d411dea43b538ba53620ce20ce/6.3.%20plus2-prejuges/ 
http://nohate.ext.coe.int/content/download/35314/270870/file/Bookmarks_online.pdf 

Раздел: Видове дискриминация

4.3/5 рейтинг (7 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.