infopass-logo
Demo

Семейно изключване

Уважавайте различията

Семейно изключване
Bellezza87, Pixabay.com

Семейството се състои от майка, баща и деца. С това разбиране се налага да се сблъскват стотици самотни родители, баби и роднини, които отглеждат деца в училищна възраст.

Традиционното разбиране за семейството е прекрасно. То въплъщава в себе си редица ценности и разбирания, които са достойни за уважение. За жалост обаче не всички деца имат възможността да имат „идеалното семейство". Някои са загубили родителите си, други даже не са ги и виждали.

Тук изобщо не говорим и за децата, които нямат традиционни семейства (например деца от семейство на еднополова двойка). За тях, за съжаление, е още по-трудно и субект на нападенията могат да бъдат не само децата от училище, но и техните родители.

Работете с отделните хора

Когато някой направи коментар, с който изключва определен тип семейство, реагирайте: "Искаш да кажеш, всяко домакинство с един родител е лошо ли?" Или му задайте по-прост въпрос: "Какво искаш да кажеш с това?".

Поискайте конкретни промени от училищните власти

Поискайте от учителите в училището, в което се обучава вашето дете, да вземат конкретна позиция по болезнения за вас въпрос по време на родителската среща. Никога никой няма да разбере позицията ви, без тя да бъде изречена официално.

Потърсете помощ

Ако детето ви е обект на тормоз поради семейната ви структура, задължително потърсете подкрепа и от педагогическите съветници. Те могат да помогнат много на детето да се адаптира към училищната среда.

Раздел: В училище

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.