infopass-logo
Demo

Безгрижно учителство

Ключът се крие във вниманието

Безгрижно учителство
Filip Pticek, Flickr

Учителите са основните носители на знанието и психическото израстване на учениците в училищната среда. Освен отговорност за образователните постижения на младите хора учителите и ръководството на институциите на знанието би следвало да осигуряват нормална среда за емоционалното съзряване на учениците в училище.

В част от българските училища обаче това не се случва. Ежедневно родителите са свидетели на какви ли не ситуации, които доказват, че определена група от учителите мислят за децата само в рамките на учебните часове.

Повечето от нас вече са свикнали с този феномен, но по-страшното е когато учителите откажат да вземат позиция по важен ценностен въпрос в рамките на учебния час.

Джунейд, български мохамеданин от Стара Загора, коментира съвместно със съучениците си тема за турското робство в час по история. Всичко върви нормално и учителят видимо е доволен от дискусията, която е успял а предизвика у децата.

До момента, в който група от 3 деца започват да нападат вербално Джунейд. Всички мюсюлмани са фанатици. Те са ни колили като животни и са ни карали да си сменяме вярата. Защо трябва ние да ги търпим!? – пита едно момче от групичката.

Джунейд видимо се притеснява и спира да взима участие в дискусията. Учителят насочва разговора в друга посока, но така и не изразява позицията си, което още повече натъжава момчето.

Липсата на позиция в такава ситуация е фактически равна на мълчаливо съгласие. Особено от високата позиция, която има учителят в класната стая.

Ако изпаднете в ситуация, в която ваш учител реагира по подобен начин, не забравяйте да говорите. Знаем колко е трудно, но понякога и учителите имат нужда от подкрепа. Не трябва на всяка цена да ги виним.

Позовете се на училищните принципи и дух

Припомнете на вашия учител на какво ви е учил и използвайте за аргумент мисията и ценностите на училището, предадени от неговите създатели. „Това училище е посветено да осигури на всеки ученик образование в безопасна и приветстваща среда, бихте ли ми помогнали в тази ситуация?".

Предложете помощ

Бъдете модел за добро поведение, и предоставете помощ, когато другите се затрудняват. Ако учителят не се усети на момента, може някой ученик да вземе лидерската позиция и да го подтикне към действие.

Раздел: В училище

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.