infopass-logo
Demo

В училище

Семейно изключване

Уважавайте различията

Семейството се състои от майка, баща и деца. С това разбиране се налага да се сблъскват стотици самотни родители, баби и роднини, които отглеждат деца в училищна възраст.

Раздел В училище

Нисък, дебел и грозен

Външният вид като основание за проява на агресия

Заглавието на статията не трябва да ви стряска. В нея не говорим нищо, което не се изказва в училище всеки ден – по много пъти и на много хора. Действителността е такава, но това не означава, че трябва да свикваме с нея.

Раздел В училище

Безгрижно учителство

Ключът се крие във вниманието

Учителите са основните носители на знанието и психическото израстване на учениците в училищната среда. Освен отговорност за образователните постижения на младите хора учителите и ръководството на институциите на знанието би следвало да осигуряват нормална среда за емоционалното съзряване на учениците в училище.

Раздел В училище

Непремерени коментари

Това е толкова гейско!

Забелязахте ли подзаглавието на статията? Ако не сте – вгледайте се внимателно. Дали подобно заглавие е удачно за „Пл@тформа за Толер@нтност"? Според нас – да!

Раздел В училище

Вътрегрупов фанатизъм

Утвърждавайте своята гордост

Понякога подмятанията и обидите в групата, в която фиктивно принадлежите могат да бъдат най-неприятни и язвителни..Ето и няколко кратки примера как може дори хората , с които се предполага, че имаме най-близки черти се отнасят към нас.

Раздел В училище Училище за толерантност