infopass-logo
Demo

Обучение по толерантност

Обучителни материали на Съвета на Европа

Обучителни материали на Съвета на Европа

Познаваш ли Компас, Компасито и Bookmarks?

Компас е ръководство за обучение по правата на човека за млади хора, разработено от Дирекцията за младежта и спорта към Съвета на Европа по случай 50-годишнината от създаването на Европейската конвенция за правата на човека.

Раздел Обучение по толерантност