infopass-logo
Demo

Местни организации

Кампания „Движение за език без омраза”

Кампания „Движение за език без омраза”

Младежка кампания за човешките права онлайн

• Профил на организацията

Кампанията „Движение за език без омраза" e инициирана и се ръководи от Съвета на Европа, но включва основно национални кампании в държавите-членки на Съвета на Европа.
Главен координатор на „Движение за език без омраза" за България е Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - до самото му закриване на 31 юли 2014 г.; негов правоприемник по координащата дейност от 1 август 2014 г. е Министерството на младежта и спорта.

Раздел Местни организации

Да поговорим с някого извън ситуацията

Потърсете външна гледна точка към решение на вашия проблем!

Едно от предимствата да поговорите с консултант „извън ситуацията" е, че той не познава приятелите или семейството ви и няма предварително готово мнение за това как да живеете живота си. Което означава, че може да е по-лесно да му откриете неща, които не бихте казали на други хора, без да се притеснявате, че ще прибърза в преценката си.

Раздел Местни организации