infopass-logo
Demo

Възрастни

Споделяне със семейството

Винаги има кой да те изслуша

Не във всяка ситуация, но най-често семейството е наистина добър източник на подкрепа.

Раздел В търсене на подкрепа Възрастни

Споделянето с по-възрастен може да помогне

Не винаги можем да се справим сами

Разговор с възрастен, на когото вярваме, може да ни помогне да преценим по-ясно дадена ситуация и  да ни даде нови идеи как всичко да се подобри.


Някои младежи могат да получат помощ от възрастен по проблеми свързани с домашно насилие или емоционален тормоз. Други, могат да получат подкрепа относно форми на тормоз в училище.

Раздел В търсене на подкрепа Възрастни