infopass-logo
Demo

Феноменът "Реч на омразата"

Речта на омразата в онлайн средите

Речта на омразата в онлайн средите

Защо е важно да се справяме с речта на омразата онлайн

Времето, което младите хора днес прекарват онлайн, бавно се изравнява с времето, което прекарват в общуване лице-в-лице. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на речта на омразата онлайн.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Кибертормоз и безопасността онлайн

Как да намалим насилието онлайн и да отговорим на кибертормоза?

Всички млади хора трябва да бъдат наясно, че форми на агресивно поведение в интернет пространството са неприемливи и най-вероятно незаконни. Младите трябва да могат да разпознават предупредителните знаци за тормоз, да използват преценката си по най-адекватен начин в дадена ситуация и да са наясно с предпазните мерки, които могат да се предприемат, когато заплахата изглежда реална. Също така е важно да се отбележи, че има организации, които могат да предложат подкрепа или съвет или които могат помогнат в ситуация, където трябва да бъдат предприети по-„официални" мерки, включително и правни.

Раздел Реч на омразата Феноменът "Реч на омразата"

Какво е кибертормоз?

Как да разпознаем кибертормоза и примери за онлайн насилие?

Над половината от юношите и тийнейджърите са били обект на тормоз онлайн и приблизително същият брой са участвали в кибертормоз. Какво е кибертормоза и каква е връзката му с речта на омразата?

Раздел Реч на омразата Феноменът "Реч на омразата"

Резултати от речта на омразата: престъпления от омраза

Как речта на омразата влияе на обществото и на хората, които са подложени на нея?

Думите от омраза са една от първоначалните форми на престъпленията от омраза. Речта на омразата, независимо дали е използвана целенасочено или просто в единичен изблик на емоции, може да причини сериозни психологически травми на жертвите и техните семейства.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Обичам да мразя

Обичам да мразя

Кой използва езика на омразата най-често?

Как да разпознаем потенциална употреба на омразна реч? Първата идея обикновено е, че става дума за тесногръд, натрапчив, предубеден, арогантен и нетолерантен човек. Но не винаги. Вярно е, че хората, които използват омразно слово, могат да бъдат сложени под такъв общ знаменател. Но не това е целта ни. Истината е, че реч на омразата може да се появи в думите и на най-симпатично изглеждащите и приятни наши събеседници. Затова е важно да сме подготвени и да реагираме при първи прояви на нетолерантност в нечии думи.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Речта на омразата и законът

Международни, европейски и български норми, отнасящи се до проявленията на омраза

Опознайте кои правни документи са важни за защита на вашите права

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Какво е “реч на омразата”?

Какво е “реч на омразата”?

Научи повече за термина „реч на омразата”

Според онлайн допитване, проведеното от Съвета на Европа през 2012 г., 78% от анкетираните считат, че ежедневно срещат реч на омразата в онлайн пространството. Какво представлява всъщност този световно разпространен феномен?

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Реч на омразата и свобода на словото

Реч на омразата и свобода на словото

Поставяне на разделителна линия между свободата на словото и речта на омразата

Речта на омразата рядко гравитира около линията да-или-не, черно-и-бяло. Има различни мнения по въпроса как трябва да се класифицира тя и какво трябва да се направи по въпроса.

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Речта на омразата и безопасността на личния живот

Речта на омразата и нейните опасни последици върху личния живот

Речта на омразата се извършва тогава, когато хората си мислят, че знаят нещо за даден индивид или целева група. Напълно анонимни самоличности няма как да станат жертви на езика на омразата, освен ако „анонимният" не бъде идентифициран с определени лични характеристики.

 

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Човешки права и реч на омразата

С какво речта на омразата представлява нарушение на човешките ви права?

Откъде произлизат човешките права?

Раздел Феноменът "Реч на омразата"

Кратка анкета на тема "Реч на омразата онлайн"

Кратка анкета на тема

Твоето мнение е важно!

В самото начало на кампанията "Движение за език без омраза" през 2012 г. Съветът на Европа проведе онлайн допитване относно мнението на младите хора за речта на омразата онлайн. В допитването взеха участие над 1000 младежи от цяла Европа и отвъд границите й.

Две години по-късно Съветът на Европа повтаря проучването, за да привлече възможно по-голям брой млади хора към обсъждане на темата. Анкетата е кратка и максимално опростена и всяко единично попълване ще допринесе за определяне на ефекта на резпространение на кампанията както на европейско, така и на национално равнище.

Допитването е налично на 23 езика и ще бъде отворено до 22 март 2015 г. тук: http://www.nohatespeechmovement.org/survey. Споделете го със своите приятели и познати!

Раздел Феноменът "Реч на омразата"