infopass-logo
Demo

Речта на омразата и българските НПО

Български Хелзинкски Комитет

 Български Хелзинкски Комитет

Независима неправителствена организация за защита правата на човека

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени.

Раздел Реч на омразата Речта на омразата и българските НПО

Институт „Отворено общество“

Институт „Отворено общество“

Неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза

Институт „Отворено общество"– София е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз.

Раздел Реч на омразата Речта на омразата и българските НПО

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Проектът "Пука ми за теб"

Младежка ЛГБТ организация „Действие" е правозащитна неправителствена организация, сформирана в началото на 2010 г. и регистрирана като сдружение с идеална цел през май 2012 г.
Нейните основни цели са предоставяне на помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и борба срещу хомофобията и необразоваността в българското общество.

Раздел Реч на омразата Речта на омразата и българските НПО