infopass-logo
Demo

Реч на омразата

 • Какво е “реч на омразата”?

  Какво е “реч на омразата”?

  Според онлайн допитване, проведеното от Съвета на Европа през 2012 г., 78% от анкетираните считат, че ежедневно срещат реч на омразата в онлайн пространството. Какво представлява всъщност този световно разпространен феномен?

 • Движение срещу речта на омразата

  Движение срещу речта на омразата

  Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата онлайн е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младежта срещу него.

 • Кратка анкета на тема

  Кратка анкета на тема "Реч на омразата онлайн"

  В самото начало на кампанията "Движение за език без омраза" през 2012 г. Съветът на Европа проведе онлайн допитване относно мнението на младите хора за речта на омразата онлайн. В допитването взеха участие над 1000 младежи от цяла Европа и отвъд границите й.

  Две години по-късно Съветът на Европа повтаря проучването, за да привлече възможно по-голям брой млади хора към обсъждане на темата. Анкетата е кратка и максимално опростена и всяко единично попълване ще допринесе за определяне на ефекта на резпространение на кампанията както на европейско, така и на национално равнище.

  Допитването е налично на 23 езика и ще бъде отворено до 22 март 2015 г. тук: http://www.nohatespeechmovement.org/survey. Споделете го със своите приятели и познати!

 • Научи повече за термина „реч на омразата”
 • Младежка кампания на Съвета на Европа за човешките права онлайн
 • Твоето мнение е важно!

Какво е кибертормоз?

Как да разпознаем кибертормоза и примери за онлайн насилие?

Над половината от юношите и тийнейджърите са били обект на тормоз онлайн и приблизително същият брой са участвали в кибертормоз. Какво е кибертормоза и каква е връзката му с речта на омразата?

Раздел Реч на омразата Феноменът "Реч на омразата"

Кибертормоз и безопасността онлайн

Как да намалим насилието онлайн и да отговорим на кибертормоза?

Всички млади хора трябва да бъдат наясно, че форми на агресивно поведение в интернет пространството са неприемливи и най-вероятно незаконни. Младите трябва да могат да разпознават предупредителните знаци за тормоз, да използват преценката си по най-адекватен начин в дадена ситуация и да са наясно с предпазните мерки, които могат да се предприемат, когато заплахата изглежда реална. Също така е важно да се отбележи, че има организации, които могат да предложат подкрепа или съвет или които могат помогнат в ситуация, където трябва да бъдат предприети по-„официални" мерки, включително и правни.

Раздел Реч на омразата Феноменът "Реч на омразата"

Български Хелзинкски Комитет

 Български Хелзинкски Комитет

Независима неправителствена организация за защита правата на човека

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени.

Раздел Реч на омразата Речта на омразата и българските НПО

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Проектът "Пука ми за теб"

Младежка ЛГБТ организация „Действие" е правозащитна неправителствена организация, сформирана в началото на 2010 г. и регистрирана като сдружение с идеална цел през май 2012 г.
Нейните основни цели са предоставяне на помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и борба срещу хомофобията и необразоваността в българското общество.

Раздел Реч на омразата Речта на омразата и българските НПО

Институт „Отворено общество“

Институт „Отворено общество“

Неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза

Институт „Отворено общество"– София е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз.

Раздел Реч на омразата Речта на омразата и българските НПО